Việt Nam sẽ mua văcxin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm văcxin COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế có giải pháp đủ văcxin cho các lứa tuổi, mua văcxin cho trẻ 5-11 tuổi ngay khi được phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên, kịp thời có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng văcxin đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua văcxin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hợp lực lượng y tế, quân đội thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm văcxin COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc văcxin Pfizer được gia hạn, báo cáo cụ thể văcxin tiêm và nhận trong tháng 1-2022, kế hoạch bảo đảm đủ văcxin để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong quý I-2022, bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

About hlthaibao

Check Also

Mỹ mua 13 triệu liều vắc xin đậu mùa khỉ sau khi 1 người nhiễm bệnh

Hiện châu Âu chỉ có một loại vắc xin ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ …